THÔNG BÁO PHÍ GIÚP VIỆC

[ Điểm đánh giá5/5 ]2 người đã bình chọn
Xem: 2321 | Cật nhập: 6/27/2016 3:04:17 PM | RSS

1. Công ty chốt ngày công vào ngày cuối cùng của tháng (căn cứ vào Bảng chấm công phát sinh thực tế).

2. Công ty Nhắn tin hoặc gửi email thông báo phí giúp việc hàng tháng cho khách hàng.

3. Khách hàng xác nhận thông tin thanh toán.